Dagplejekonceptet er først og fremmest et alternativ til forældre som ikke ønsker en institution

En privat børnepasser bestemmer selv sine åbningstider (for mit vedkommen 48 timer pr. uge), og jeg kan derfor ofte være fleksibel.

Tryghed

Mange børn har glæde af en pasningsmulighed i rolige og trygge rammer.

Omsorgspersonen skaber en hverdag, hvor barnet kun skal forholde sig til en voksen og tre/fire andre børn i den første svære tid hjemmefra, og først senere gradvist tilpasser sig større grupper, støj og skiftende personale.

Du afleverer ikke dit barn til en personale og afhenter hos en anden. Du skal vide, hvordan dagen er forløbet fra start til slut. Jeg har 100% ansvaret for dit barn hele dagen, så der vil aldrig være tvivl om, hvem der skulle være tilstede.

" De varme hænder"

En børnepasser har 4 højst 5 børn, og følger barnet hele dagen. Normeringen sikre, at jeg altid har mulighed for at være der for dit barn.

For tiden er der grundet besparelser megen debat omkring nomering og overnomering i institutioner. Når nomeringenøges, reduceres " de varme hænder". Dette er en problematik der ikke er relevant for dagplejen. Her er forsat tid til nærvær.

Indflydelse

Som privat børnepasser, har jeg sammen med dig mulighed for at give dit barn en rigtig god start udenfor hjemmet. Du har stor indflydelse på dit barns dagligdag, og du får en kompetent dagplejer i lokalområdet.

I mange kommuner landet over findes der private pasningsordninger og kommunal dagpleje. Disse pasningsordninger er en succes, fordi forældrene her oplever mere nærhed og indflydelse.

Del siden