Pladser:

Wiliam.            starter  1/5-23.          slutter  30/6-25

         Aske.                 starter  1/10-22.           slutter  30/9-24.   

Holger:           starter 1/5-22           slutter 31/7-24     

liva.               Starter  1/2-24.                 Slutter 28/2-26

                               Jack.            Starter  1/8-24.                  Slutter 31/8-26                                

1 ledig plads pr. 1/9-24

1 ledig plads pr. 1/1-25


En plads hos mig koster pr. måned: 11128,10 kr

kommunalt tilskud pr. måned: 7628.10 kr

Egenbetaling pr. måned: 3500,- kr

 

Godkendt af Roskilde kommune til 5 børn.

Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn. Tilskuddet kan variere fra år til år.      

Det er simpelt at søge tilskuddet, hvilket vi gør sammen og sender ansøgningen digitalt til kommunen.

Der betales i 12 måneder om året.

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

Søskendetilskud.

Er der flere børn i hjemmet der er indmeldt i institution/dagpleje/SFO, ydes der søskende rabat på den billigste plads.

Regler for tilskud.

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt at du har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har du ikke det, kan der ikke ydes tilskud til en privat plads.

Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 2 måneders varsel til den første i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på, at jeg har den ønsket plads til jer, da der kan være venteliste.

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen. vi ansøger sammen, og det er meget nemt. Jeg ordner papir arbejdet.

Tilskud kan tidligst bevilges fra d. 1. i måneden efter den måned, ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt kommunen.

Børn fra andre kommuner.

Jeg kan som privat børnepasser jf. fritvalgsordningen passe børn fra andre kommuner. Da tilskuddet  varierer fra kommune til kommune, er prisen ikke den samme for børn udenfor Roskilde kommune.

 

Del siden